Provozní řád

Čl. I – Úvodní ustanovení

 1. Zřizovatelem a provozovatelem arény je ZÁBAVNÍ PARK DUBNICE s.r.o., IČ 09415564, se sídlem Dubnice 63, 794 01 Lichnov, okr. Bruntál (dále jen „správce“).
 2. Provoz arény je na adrese: Dubnice 63, 794 01 Krnov
 3. Prostory arény jsou „recepce“, prostor k posezení, šatny a herní prostor.
 4. Aréna je určena k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména ke hře laser game.
 5. Uživatelem arény mohou být jednotlivci nebo skupina po dohodě se správcem arény.
 6. Uživatel arény je povinen dodržovat předem smluvený termín a provozovat dohodnutý druh sportu. Dále je povinen po celou dobu dodržovat předpisy o bezpečnosti a o ochraně majetku a dbát upozornění a pokynů správce arény viz Čl. III

Čl. II – Provoz a správa arény

 1. Za plynulý provoz arény odpovídá správce tel. +420 606 300 606. Smluvit pronájem lze telefonicky na uvedeném telefonním čísle, pomocí internetových stránek http://www.lasergamearena.cz, na e-mailu rezervace@lasergamearena.cz nebo osobně v aréně.
 2. Vybíráním poplatků, se kterými správce, případně jím pověřená osoba, obeznámí uživatele před vstupem do herního prostoru, je pověřen správce arény či jiná jím pověřená osoba.
 3. Aréna je otevřena po celý rok s výjimkou některých státních svátků. O těchto skutečnostech bude včas informováno prostřednictvím internetových stánek a stránek Facebooku.
 4. Otevírací doba je stanovena:
  Po – Čt, Ne:   10:00 – 20:00
  Pá, So:          10:00 – 22:00

Hru v aréně je nutné předem zarezervovat.

Arénu lze, na základě předchozí telefonické domluvy, využít i mimo stanovenou otevírací dobu.

 1. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený a zarezervovaný čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději den před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednavatele další objednávky a rezervace.
 2. Každá osoba vstupuje do arény na vlastní zodpovědnost a vlastní riziko. Vstupem do arény s tímto bodem bezvýhradně souhlasí.
 3. Do arény je umožněn vstup od 5 let věku. Vstup dětí pod 15 let je pouze v doprovodu dospělé osoby, která nese při vstupu do hracího prostoru za hráče mladší 15 let zodpovědnost. Tato zodpovědná osoba nemusí být přímo přítomna na hřišti v době hry, ale musí být vždy v prostoru arény.
 4. Vytvořením rezervace a odsouhlasením podmínek provozního řádu na sebe bere ten, kdo hru rezervoval, povinnost seznámit s provozním řádem všechny hráče, kteří budou v tyto rezervované časy hrát.

Čl. III – Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V zájmu bezpečnosti a nerušené sportovní činnosti je povoleno do herního prostoru vstupovat pouze hrajícím osobám.
 2. Osoby vstupující do herního prostoru jsou povinny chovat se ohleduplně a opatrně a předcházet tak případným úrazům nebo škodě na majetku. Dále jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby. V hracím prostoru se zakazuje zejména:
 • Vstup v nevhodné obuvi (neuzavřená obuv, pantofle, boty na podpatku, znečištěná obuv)
 • Vstup bez oděvu (vesta nesmí být umístěna na holé tělo)
 • Manipulace s ohněm a ostrými předměty
 • Vstup mimo vyhrazenou otevírací dobu
 • Přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
 • Šplhání a skákání na překážky
 • Jakákoliv poloha, při které je vyvíjen nepřiměřený tlak na konstrukci herní vesty či zbraně (poloha vleže, opírání o překážky nebo stěny, apod.)
 • Fyzický kontakt s ostatními hráči (např. narážení do sebe, vzájemné zvedání…)
 • Běhání
 • Vstup a konzumace nápojů a jídla všeho druhu
 • Vstup na hru se žvýkačkou a odhazování žvýkaček v celém prostoru arény
 • Vstup podnapilým osobám
 • Kouření a vstup se zvířaty bez vodítka a náhubku je zakázán v celém areálu mimo vyhrazené prostory.
 1. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci arény.
 2. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, pokyny správce, případně pokyny jím pověřené osoby, je správce oprávněn jej z arény vykázat. Tímto není dotčeno právo správce domáhat se náhrady vzniklé škody.
 3. Každý hráč vstupuje do arény na vlastní nebezpečí.

Čl. IV – Vzpomínková fotka po hře

 1. Po první hře pořizujeme fotku ve vybavení. Tato fotka je zdarma, proto se automaticky odesílá na profilovou stránku Facebooku facebook.com/laserarenadubnice a na profilovou stránku Instagramu www.instagram.com/LaserGameDubnice.
 2. Vstupem do arény a seznámením s provozním řádem souhlasíte s vyfocením a zároveň automatickým uložením na tyto stránky.
 3. Vzhledem k automatizaci procesu nelze fotku pořídit bez toho, aby byla dále automaticky uložena na stránkách bodu 1.
 4. Pokud si nepřejete fotku pořídit, výslovně to oznamte obsluze před vyfocením.

Čl. V – Závěrečná ustanovení

 1. Správce případně jím pověřená osoba je povinna účastníky před vstupem do herního prostoru obeznámit s provozním řádem, pravidly hry a zejména pravidly bezpečnosti.
 2. Vstupem do herního prostrou potvrzuje uživatel, že byl obeznámen jak s provozním řádem, tak s pravidly hry laser game a zejména s pravidly bezpečnosti a že tyto pravidla bez výhrad akceptuje.

V Dubnici dne 15. 8. 2019 Monaxa professional s.r.o. správce a provozovatel arény.

REZERVOVAT!

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít